motto LEO

De LEO verloskundige maakt het verschil

De verloskundigencoöperatie LEO en de aangesloten verloskundigenpraktijken staan voor kwaliteit, samenwerking en investeren in ontwikkelingen. Het zijn medisch geschoolde professionals die:

 • De best mogelijke zorg in de regio bieden;

 • Intensief samenwerken met gynaecologen en verloskundigen van het LUMC en Alrijne Ziekenhuis, alsmede diverse kraamzorgorganisaties en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);

 • Kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek bieden in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum De Poort of één van de dependances;

 • Kwaliteit waarborgen door in ontwikkeling te blijven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;

 • Een gezamenlijk scholingscentrum hebben waarin de verloskundigen continu worden bijgeschoold;

 • De verplichting hebben tot intercollegiale toetsing;

 • Gebruik maken van de nieuwste technieken en hulpmiddelen;

 • Samen het Borstvoeding- en Mamacafé organiseren;

 • Samen een wekelijkse informatieve geboortemail versturen aan alle zwangeren;

 • Gezamenlijk met de samenwerkingspartners van de ziekenhuizen en het CJG diverse voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen voor zwangeren en hun partners;

 • Met elkaar nieuwe projecten als preconceptiezorg en anticonceptiezorg vormgeven;

 • Een gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek onderhouden en publiceren;

 • Een openbaar jaarverslag over activiteiten en inhoud van haar diensten publiceren;

 • Als orgaan zeer nauwe banden hebben met de beroepsvereniging KNOV.