motto LEO

De LEO verloskundige maakt het verschil

Missie
De verloskundige coöperatie LEO bestaat uit eerstelijns verloskundigen, werkzaam in praktijken voor verloskunde en echoscopie in de regio Leiden en omstreken.
Wij geven kwalitatieve zorg op het gebied van preconceptie, anticonceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling en kraambed, waarbij de cliënt centraal staat met behoudt van haar keuzevrijheid. Als LEO streven wij naar deze zorg op de juiste plek te bieden, dichtbij de cliënt en haar partner. Verloskundigen van LEO vinden kwaliteit van zorg belangrijk en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Zie hier de kenmerken van LEO:

 • LEO huurt andere professionals voor hun expertise;

 • Bundelen hun krachten;

 • LEO staat voor samen, verbinden van praktijken onderling en met de ketenpartners;

 • LEO staat voor innovatie en taakuitbreiding welke de eerstelijns beroepsgroep versterken en zal blijven zorgen voor de juiste zorg op de juiste plaats, dichtbij huis waar het kan;

 • Autonomie en ruimte voor eigen ondernemerschap zijn belangrijk;

 • LEO verloskundigen willen het werk voor hunzelf maar ook voor toekomstige collegae draagbaar houden, dit betekent soms out of de box denken in perioden van krapte, maar ook ondersteuning van elkaar in moeilijke tijden;

 • LEO verloskundigen en echoscopisten blijven zichzelf scholen om de beste zorg te kunnen garanderen;

 • Intensief samenwerken met gynaecologen en verloskundigen van het LUMC en Alrijne Ziekenhuis, alsmede diverse kraamzorgorganisaties en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);

 • Kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek bieden in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum De Poort of één van de dependances;

 • Kwaliteit waarborgen door in ontwikkeling te blijven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek;

 • LEO heeft een gezamenlijk scholingsbureau;

 • De verplichting hebben tot intercollegiale toetsing;

 • Gebruik maken van de nieuwste technieken en hulpmiddelen;

 • Samen het Borstvoeding- en Mamacafé organiseren;

 • Samen een wekelijkse informatieve geboortemail versturen aan alle zwangeren;

 • Een openbaar jaarverslag over activiteiten en inhoud van haar diensten publiceren;

 • Als orgaan zeer nauwe banden hebben met de beroepsvereniging KNOV.