Bestuur en bureau

Verloskundigencoöperatie LEO heeft een bestuur bestaand uit eigen leden. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau bestaande uit een directeur en secretariaat.
Verloskundige Coöperatie LEO kiest sinds 2019 voor een sociocratische organisatiemethode en wordt hierin (financieel) ondersteund door de Gerard Endenburg Foundation. Dit houdt in dat we de begrippen verbondenheid en autonomie verbinden en dat beslissingen volgens het consent model genomen worden binnen de ledenraad.  Hierdoor ontstaat een open en transparante organisatiestructuur. Dit alles draagt bij dat de leden van de Verloskundige Coöperatie LEO de beste zorg kunnen bieden aan de zwangeren. En er is eenduidigheid over de te verlenen zorg. Er zijn duidelijke protocollen opgesteld die de zorg nog verder kunnen ondersteunen. Klik hier voor de vergaderdata van de Ledenraad, Kruisbestuiving VSV en het Dagelijks Bestuur. Tevens zijn de leden verenigd in een Verloskundig Samenwerkingsverband waarin hard gewerkt wordt aan de integrale verloskundige zorg. Klik hier voor de data van de VSV Bestuursvergaderingen in Leiden en klik hier voor de data van de VSV Ledenvergaderingen.

Het bestuur

Manon van der Plas

Manon van der Plas

penningmeester

Lana de Lange

 bestuurslid
Danielle de Vries

Danielle de Vries

bestuurslid
Patricia Hocker

Patricia Höcker

bestuurslid
Nicole Starink

Nicole Starink

secretaris – bestuurslid

De voorzittersfunctie is vacant

Het bureau

Linda Rentes

Linda Rentes

directeur Verloskundigencoöperatie LEO en Verloskundig Centrum De Poort
Mariska Algoe

Mariska Algoe

Management assistent
x
x

Jaarverslag

Jaarverslag LEO 2020
Jaarverslag LEO 2019