Protocollen

Hieronder zijn de regionale protocollen te vinden, samengesteld door de protocollencommissie bestaande uit Verloskundigencoöperatie LEO, gynaecologen van het LUMC (VSV Leiden) en het Alrijne ziekenhuis (VSV Leiderdorp) en Verloskundig Centrum De Poort.

Werkafspraken

Werkafspraken

Echo

Echobevinding cyste de Poort

Verwijsbeleid 1e lijn naar VC de Poort

Combinatietest

1e trimester SEO

2e trimester SEO

Beleidsadvies onverwachte bevindingen SEO

Indicatielijst GUO

Datering van de geassisteerde zwangerschap

Foetale biometrie

Zwangerschap

Aspirine in de zwangerschap – Counselingshandvatten

Aspirine in de zwangerschap – Zwangeren folder

Aspirine in de zwangerschap

Bariatrische chirurgie

CBBBI AT

Diabetes gravidarum  +  Stroomdiagram diabetes gravidarum + Voedingsadvies

Fluxus MPV + Evaluatieformulier

GBS protocol

Jehovas getuigen  +  Jehovas geneeskundige wilsverklaring

Laagliggende placenta

Obesitas

Oudere zwangere werkafspraken + Counselingshandvatten oudere zwangere 

Praktijkkaart drugs

Preventie spontane vroeggeboorte

Psychofarmaca tijdens graviditeit en lactatie  +  Observatie bij Maternaal Lithiumgebruik  +

Observatie bij overige psychofarmaca

Schildklierziekten en zwangerschap

Serotiniteit

Sociale kaart werkgroep kwaliteit

(Sub) Totaalruptuur

Verdenking Macrosomie + Counselingshandvatten macrosomie

Zorgvragen buiten de VIL

Werkafspraken VSV Leiden en VSV Leiderdorp

Kwetsbare Zwangeren

Aanmeldformulier

Alcohol en zwangerschap

Angst voor de bevalling

Asielzoekers

Basiszorg kwetsbare zwangere

Laaggeletterdheid

Middelenverslaving

Negatieve seksuele ervaringen en seksueel geweld

Nu niet zwanger

Ongecontroleerde graviditeit te laat in zorg

Relationele problemen en huiselijk geweld

Tienerzwangerschap

Verstandelijke beperking en zwangerschap

Vrouwelijke genitale verminking

Bevalling

Behandeling fluxus thuissituatie

CBBBI bij Aterme primi’s

Code Rood VSV Leiden en Leiderdorp

GBS protocol

Psychofarmaca tijdens graviditeit en lactatie  +

Observatie bij Maternaal Lithiumgebruik  +

Observatie bij overige psychofarmaca

Regeling spoedzorg LEO

Serotiniteit

Kraambed

JGZ-richtlijn Begeleiding gezin bij overlijden kind

Psychofarmaca tijdens graviditeit en lactatie  +  Observatie bij Maternaal Lithiumgebruik  +

Observatie bij overige psychofarmaca

Observatie bij maternaal SSRI/SNRI/ gebruik

Samenvatting preventie wiegendood

Protocol Saturatiemetingen Neonaat

Weekendbrievenbussen tbv hielprik-enveloppen

Infectieziekten

Cytomegalie (CMV)  +  Achtergrond info

Herpes neonatorum

Lues  +  RIVM richtlijn

Parvo B19  +  Achtergrond info  +  RIVM Richtlijn

Rubella  +  Achtergrond info  +  RIVM Richtlijn

Toxoplasmose  +  Achtergrond info

Varicella  +  Achtergrond info