FAQ

Waarom een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale vereniging met een juridische status, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Een coöperatie behartigt bepaalde zakelijke belangen voor haar leden en is geschikt om financiële vergoedingen (van zorgverzekeraars, vanuit dividend of vanuit subsidie) te beheren (KvK).

Voor coöperatie verloskundige praktijken LEO betekent dit dat wij een serieuze gesprekspartner zijn in de verloskundige keten. Bijvoorbeeld in gesprekken met ziekenhuizen, maar ook met zorgverzekeraars. Daarnaast zijn wij als coöperatie de enige aandeelhouder van Verloskundig Centrum de Poort B.V.; een eigen centrum voor prenatale screening, eerstelijns echoscopie en anticonceptiezorg waar wij garant staan voor de beste echoscopie voor onze zwangeren. De revenuen uit dit centrum worden alleen gebruikt om de professionaliteit van de leden en van de geboortezorg te verbeteren. Door ons te verenigen kunnen wij gezamenlijk praktijkoverstijgende initiatieven ontwikkelen. Zo richtten we het Mamacafé op en een eigen intern scholingscentrum waar LEO leden gratis maar verplicht bij- en nascholingen krijgen.

In de coöperatie werken 13 verloskundigenpraktijken nauw samen. Hierbij behouden de leden zelfstandigheid en eigen identiteit als verloskundigenpraktijk.

Kan ik me bij LEO verloskundigen aanmelden?

Het is niet mogelijk om je als zwangere bij LEO aan te melden. Via deze website van verloskundigencoöperatie LEO kan je wel een verloskundigenpraktijk bij jou in de buurt vinden, die aangesloten is bij LEO. Hier kun je je aanmelden als je zwanger wilt worden of al bent. De verloskundige(n) van de LEO-praktijk begeleidt je vervolgens tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Indirect kom je wel met LEO in aanraking, bijvoorbeeld via de protocollen, voorlichting, wanneer je voor echo’s naar Verloskundig Centrum de Poort verwezen wordt of als je naar het Mamacafé gaat.

Kan ik bij LEO bevallen?

Het is niet mogelijk om bij LEO te bevallen. Verloskundigencoöperatie LEO is geen verloskundigenpraktijk of geboortecentrum. Het is een samenwerkingsverband tussen 13 verloskundige praktijken die de verloskundige zorg willen optimaliseren en uitbreiden. Je kunt wel bevallen met een verloskundige van een praktijk die aangesloten is bij LEO.

Met welke disciplines werkt LEO samen?

LEO werkt nauw samen met:

 • Huisartsen
 • Gynaecologen, klinisch verloskundigen en kinderartsen uit het LUMC en Alrijne Ziekenhuis.
 • Diverse kraamzorgorganisaties
 • GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Lactatiekundigen
 • Paramedische zorgverleners (fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, etc)
 • REOS (ondersteuning van paramedische zorgverleners)
 • Diverse soorten zwangerschapscursussen en -educatie
 • Zorgverzekeraars
 • Beroepsverenigingen KNOV en NVOG

Kan ik lid worden van LEO?

Als verloskundige of verloskundigenpraktijk kun je lid worden van LEO als je je herkent in (een aantal van) onderstaande punten.

 • Ben je een gevestigde verloskundigenpraktijk, waarnemend verloskundige of verloskundige in loondienst bij een praktijk binnen het gebied van LEO?
 • Ben je lid of wil je lid worden van VSV Leiden en/of VSV Leiderdorp?
 • Vind je het belangrijk om samen te werken en krachten te bundelen en hier een bepaalde mate van inspanning voor te leveren?
 • Zou je eventueel willen samenwerken op het gebied van echoscopie en prenatale screening met Verloskundig Centrum De Poort?